Zarząd Spółki MWiK w Pile, w ramach działań prewencyjnych, podjął decyzję o zintensyfikowaniu procesu
dezynfekcji wody, poprzez podwyższenie dawki chloru w wodzie dostarczanej do miejskiej sieci
wodociągowej. W związku z powyższym podczas poboru wody może być odczuwalny zapach chloru,
ale jego stężenie w wodzie mieści się w dopuszczalnych granicach, określonych przepisami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (0,3 mg/l).