podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Utrudnienia w ruchu drogowym

od 6 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Bociania

W związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocianiej" będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowej sieci metodą wykopu otwartego. Z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 160 mb  i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie na bieżąco uzgadniał możliwość dojazdu i wyjazdu z posesji w rejonie prowadzonych robót.

od 14 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
ul. Młodych

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  w ul. Młodych ” od 30 października  2020 r. do 30 września 2021 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego. W związku z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 1,5 km i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej, Ceramicznej w Pile” od 14 października  2020 r. do 30 października  2024 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego.
W związku z powyższym nastąpi połówkowe zajęcie pasa drogowego na długości ok. 2,5 km i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.

 

Aktualności
Czy wiesz, że...?

Rurociąg zasilający greckie miasto Pergamon (obecna Turcja) wybudowany w latach 197 ÷ 159 p.n.e.  miał długość 42,3 km, a w najniższym miejscu  ciśnienie w rurociągu wynosiło ok. 1,86 MPa.

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.