Mróz może odciąć ci wodę nawet jeśli uregulowałeś wszystkie rachunki.

Oddziaływanie niskich temperatur na nieodpowiednio zabezpieczone przyłącze lub wodomierz może doprowadzić do powstania „lodowego korka”, który uniemożliwi dopływ wody do instalacji wewnętrznej a także może doprowadzić do zniszczenia wodomierza.

W celu zabezpieczenia wodomierzy i przyłączy wodociągowych przed negatywnym skutkiem mrozu należy:
1. w czasie mrozów szczelnie zamykać drzwi i okna w piwnicach;
2. utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniach wodomierzowych;
3. zabezpieczyć przyłącza, które przebiegają przez klatki schodowe;
4. przyłącza i instalacje wodociągowe oraz wodomierze główne, szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, wata szklana itp.);
5. studzienki wodomierzowe utrzymać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe;
6. odciąć dopływ wody do pomieszczeń niezamieszkałych i wszędzie tam gdzie to możliwe, prowadzić stałą kontrolę przyłączy i instalacji wodociągowych.

Co zrobić gdy zimą stwierdzimy brak wody?

W przypadku nieuzasadnionego braku wody należy zadzwonić do Działu Obsługi Klienta Spółki MWiK (tel. 67 211-91-13) lub do Pogotowia Wodociągowego (tel. 994).

Usługa rozmrażania przyłącza i wymiany zniszczonego wodomierza jest odpłatna, dlatego zachęcamy Państwa do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń.