podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

"Tanie podlewanie" - warunki montażu wodomierza "ogrodowego".

Chcesz zmniejszyć koszty podlewania terenów zielonych na swojej posesji? Zainstaluj dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą, stosując się do następujących warunków:

 1. Wodomierz przeznaczony do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować jako podlicznik wodomierza głównego (w układzie szeregowym za wodomierzem głównym).
 2. Na instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym można zainstalować tylko jeden podlicznik.
 3. Punkt poboru wody należy umieścić na zewnątrz budynku.
 4. Wodomierz należy zainstalować wewnątrz budynku, w pobliżu punktu poboru wody.
 5. Należy zainstalować wodomierz firmy Sappel/Diehl Metering, który jest przystosowany
  do montażu modułu radiowego Izar CP R4 (kompatybilnego ze stosowanym  przez Spółkę MWiK Piła systemem odczytu zdalnego).
 6. Przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające.
 7. Na odcinku podlicznik – punkt czerpalny nie wolno stosować żadnych trójników
  oraz kształtek, umożliwiających podłączenie do nich dodatkowych przewodów.
 8. Montaż podlicznika odbiorca usług wykonuje na własny koszt.
 9. Miejsce montażu podlicznika podlega odbiorowi technicznemu i oplombowaniu
  przez Spółkę MWiK Piła.
 10. Po pozytywnym wyniku kontroli wykonanych robót i ich zgodności z wymogami określonymi przez MWiK Piła (odbiór techniczny) oraz oplombowaniu wodomierza „ogrodowego”, wskazania w/w wodomierza będą uwzględniane w rozliczeniu ilości ścieków odprowadzanych z Twojej nieruchomości.
 11. Należy zainstalować sprawny wodomierz posiadający ważne cechy legalizacyjne.
 12. MWiK Piła odstąpi od uwzględniania w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej
  w następujących przypadkach:
  • z chwilą stwierdzenia braku ważnych cech legalizacyjnych podlicznika,
  • uszkodzenia plomb założonych przez MWiK Piła,
  • uszkodzenia podlicznika,
  • poboru wody na cele inne niż podlewanie terenów zielonych.
 13. Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z dodatkowego wodomierza (podlicznika) tylko w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku.
 14. Korzystanie z wodomierza ogrodowego w innym terminie nie uprawnia do odliczania należności za ścieki.Aktualności
Czy wiesz, że...?

W miastach greckich obowiązywała zasada rozdziału dostarczanej wody. Woda z ujęć dopływała rurociągami do tzw. komór wodnych, a stąd, zgodnie z przyjętymi kryteriami socjalnymi, kierowana była poprzez trzy otwory wylotowe umieszczone na różnej wysokości do trzech niezależnych układów przewodów rozdzielczych. Jeden z tych układów o najniższym wylocie z komory, doprowadzał wodę do publicznych otwartych cystern, drugi, o wyżej położonym wylocie, (...)

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 26 września 2022 r.
ul. Rynkowa (Targowisko nr 1)

w dniu 26 września 2022 r.
ulice: Dunikowskiego, Legionów Polskich, Kossaka nr 123

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.