podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Odprowadzanie wód opadowych do środowiska

MWiK Sp. z o.o. w Pile prowadzi działalność w zakresie odprowadzenia oraz podczyszczania wód opadowych i roztopowych powstających na terenie miasta Piły. Wody opadowe i roztopowe poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadzane są do rzeki Gwdy, bądź do ziemi (stawu). Wszystkie wyloty wód opadowych uzbrojone są w urządzenia podczyszczające, dzięki czemu jakość wprowadzonych ścieków odpowiada surowym przepisom.

Wylot kolektora kanalizacji deszczowej przy Bulwarach Pilskich

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi

 1. Wylot 1L
 2. Wylot 2L
 3. Wylot 3L
 4. Wylot 4P
 5. Wylot 5P
 6. Wylot 6P
 7. Wylot 6P Bis
 8. Wylot 7P
 9. Wylot 8L
 10. Wylot 9P Bis
 11. Wylot 10P
 12. Wylot 11L
 13. Wylot 12L
 14. Wylot 13L
 15. Wylot 14L
 16. Wylot 15P
 17. Wylot 16P
 18. Wylot 17L
 19. Wylot 18L
 20. Wylot 19P
 21. Wylot 20
 22. Wylot 21
 23. Wylot 22
 24. Wylot 23
 25. Wylot 24
 26. Wylot 25
 27. Wylot 26L
 28. Wylot 28L ZPD
 29. Wylot 29
 30. Wylot gm. Szydłowo

Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków

 1. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4210.2.2021.OZ z dnia 24 maja 2021


Aktualności
Czy wiesz, że...?

W miastach Mohendżo-Daro, Harapa  i innych w Dolinie Indusu już w latach 3000 ÷ 2500 p.n.e. istniały łaźnie parowe, pływalnie, toalety domowe, ogrzewanie ciepłym powietrzem, kryte kanały ściekowe oraz zsypy na śmieci.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 6 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Bociania

od 14 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Młodych, ul. Fabryczna

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 18 października 2021 r.
ul. Krzywa 15, 17, 19, 21, 23, 25

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.