podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w aglomeracji Piła – etap II i III” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedmiotem dofinansowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 405 mb (II, III etap). Te etapy przedsięwzięcia obejmują budowę 974 mb sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm oraz 431 mb o średnicy 400 mm.
Docelowy układ sieci kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości 2 393 mb będzie miał za zadanie retencjonować ścieki sanitarne, które powstaną w wyniku rozbudowy pilskiego osiedla mieszkaniowego Gładyszewo.
Sieć kanalizacji sanitarnej objęta dofinansowaniem została  zaprojektowana w układzie grawitacyjno-pompowym.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej pompowni ścieków w ul. Wypoczynkowej, następnie będą przepompowywane do układu kanalizacyjnego miasta Piły.
Na trasie sieci zostaną posadowione studnie polimerobetonowe o średnicach 1 000 mm i 1 200 mm.

Przebieg całego zadania obejmuje:
Etap 1 - budowa 96 mb sieci w 2015 r.
Etap 2 - budowa 283 mb sieci w 2018 r.
Etap 3 - budowa 1 122 mb sieci w 2019 r.
Etap 4 - budowa 892 mb sieci wraz z dwoma tłoczniami ścieków w 2021 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

  

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: „Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła wraz z sieciami międzyobiektowymi dla projektowanych budynków bazy MWiK na terenie SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile” 

Przedsięwzięcie polega na budowie kotłowni biwalentnej równoległej opartej na pompach ciepła typu „woda - woda” wraz z preizolowanymi sieciami międzyobiektowymi dla potrzeb bazy MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile. Pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW będą głównym źródłem ciepła i wyprodukują energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do wytworzenia chłodu do celów klimatyzacji. Moc grzewcza pomp ciepła pokryje 100% zapotrzebowania bazy MWiK na ciepło oraz chłód.

Pompy ciepła zlokalizowane zostaną w istniejącym budynku SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile, a ciepło i chłód po wytworzeniu transportowane będą instalacją doziemną wykonaną z rur tworzywowych preizolowanych do budynków bazy, w których zasilą odbiorniki ciepła i chłodu. Łączna długość sieci międzyobiektowych wynosić będzie 947 m.

Dolne źródło ciepła dla projektowanych pomp ciepła stanowić będzie woda uzdatniona o stabilnych parametrach (8-10 ⁰C), co zapewni bardzo wydajną pracę kotłowni.

Pompy ciepła zostaną włączone bezpośrednio w układ zasilania i powrotu istniejącego kotła olejowego (układ biwalentny równoległy). Kocioł olejowy traktowany będzie, jako szczytowe źródło ciepła dla pomp w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na ciepło (np. wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych lub wejścia pomp ciepła w tryb awaryjny).

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

 Aktualności
Czy wiesz, że...?

W Sandomierzu w XVI w. ludzie biedni i żebracy mogli korzystać z wody bezpłatnie w łaźni miejskiej raz na dwa tygodnie.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.