Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Pile ogłasza nabór na stanowisko:

Maszynista stacji pomp wodociągowych – kierowca

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowa organizacja pracy)
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • uprawnienia eksploatacyjne elektroenergetyczne do 1kV

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu procesu uzdatniania wody
 • samodzielność podczas wykonywania powierzanych prac, sumienność, odpowiedzialne podejście do realizacji zadań
 • dbanie o wysoką jakość wykonywanej pracy, powierzony sprzęt i materiały
 • umiejętność pracy w zespole

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem systemu dystrybucji wody
 • obsługa technologiczna stacji uzdatniania wody
 • obsługa technologiczna ujęć wody
 • kontrola parametrów procesu poboru i uzdatniania wody
 • prowadzenie pojazdu służbowego

Zatrudnionej osobie Spółka oferuje:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia specjalistyczne) i zdobycia doświadczenia
 • dofinansowanie do wypoczynku – świadczenie urlopowe
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • „13-te wynagrodzenie”
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Aplikacje należy składać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Pile

Wałecka 20

64-920 Piła

z dopiskiem „Maszynista”

lub na e-mail: mwik@mwik.pila.pl

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty należy składać do 16 czerwca  2023 r.