ul. Wybickiego nr od 27 do 61

14.09.2023 - 14.09.2023

W związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej, w godzinach od 8:00 do 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.