ul. Wronia, ul. Skowronkowa, ul. Pelikanowa, ul. Ibisowa

17.10.2022 - 30.04.2023
W związku z realizacją zadania pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: SKOWRONKOWEJ, PELIKANOWEJ, IBISOWEJ I WRONIEJ W PILE – Etap I”, będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego w rejonie ulicy Wroniej.
W związku z powyższym będą następowały częściowe zajęcia pasa drogowego w rejonie aktualnie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie