ul. Rogozińska nr15AB, 17ABC, 19-23, 25-31, 37

18.01.2023 - 18.01.2023

W związku z koniecznością wymiany wodomierza głównego, może nastąpić przerwa w dostawie wody do budynków przy:

  • ul. Rogozińskiej 15 AB w godzinach 10.00-14.00,
  • ul. Rogozińskiej 17 ABC w godzinach 10.00-14.00,
  • ul. Rogozińskiej 19-23 w godzinach 10.00-14.00,
  • ul. Rogozińskiej 25-31 w godzinach 10.00-14.00,
  • ul. Rogozińskiej 37 w godzinach 10.00-14.00.