ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

29.08.2022 - 31.07.2023
W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzywej, Długosza i Zachodniej w Pile” do 31 lipca  2023 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie przedmiotowych sieci metodą wykopu otwartego.
W związku z powyższym będą następowały częściowe, połówkowe zajęcie pasa drogowego w rejonie aktualnie prowadzonych robót budowlanych i związane z tym miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.