ul. Kilińskiego , Sikorskiego 1-6 oraz 80-83 i Staromiejska 18-20

26.01.2023 - 26.01.2023

W dniu 26.01.2023 od godz. 15:00 w związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kilińskiego , Sikorskiego 1-6 oraz 80-83 i Staromiejska 18-20. Wznowienie dostaw nastąpi niezwłocznie  po usunięciu awarii.