Łabędziej nr 1 i Jastrzębiej nr 19-26

29.11.2022 - 29.11.2022

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na sieci wodociągowej, w godzinach od 8:00 do 13:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody lub pogorszenie jej jakości.