podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Inwestycje Spółki MWiK Piła w 2021 r.:

  1. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Młodych,
  2. Sieć wodociągowa w ul. Bydgoskiej,
  3. Sieć wodociągowa w ul. Okólnej,
  4. Sieć wodociągowa i kanalizacji w ulicach: Dalekiej, Widok, Nad Gwdą,
  5. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej,
  6. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach: Młodych, Śmiłowskiej, Fabrycznej i Węglowej (renowacja rurociągu),
  7. Sieć wodociągowa w ul. Żytniej,
  8. Fotovoltaika ok. 100 kWp-SUW Wałecka 20,
  9. Garaż na wóz specjalistyczny przy ul. Śmiłowskiej 15.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

„Pecunia non olet” („pieniądze nie śmierdzą”) słowa te przypisuje się cesarzowi Wespazjanowi, który w roku 74 n.e. w celu podreperowania finansów Imperium nałożył podatek na handel moczem (w toaletach publicznych mocz był zbierany do kadzi, a potem sprzedawany do garbarni i farbiarni).

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 6 września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.
ul. Bociania

od 14 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
ul. Młodych

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.