podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Utrudnienia w ruchu drogowym

od 20 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
ul. Młodych

W podanym okresie czasu będą prowadzone roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul Młodych w Pile (na odcinku 200 mb - od skrzyżowania z ul. Śmiłowską do skrzyżowania z ul. Kaczorską).

Zakłada się, że na tym odcinku roboty będą wykonywane w całości metodą wykopu otwartego. W związku w tym wystąpią miejscowe utrudnienia euchu pojazdów i pieszych.

od 2 listopada 2018 r. do 27 września 2019 r.
ul. Kamienna

Od  2 listopada 2018 r.  r. do 27 września  2019 r. będą prowadzone roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Pile, na odcinku 1122 mb (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości ulicy Bazaltowej do ulicy Rubinowej) .
Zakłada się, że roboty te będą wykonywane w całości metodą wykopu otwartego. W związku z powyższym wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w ww. rejonie.
 

Aktualności
Czy wiesz, że...?

W miastach Mohendżo-Daro, Harapa  i innych w Dolinie Indusu już w latach 3000 ÷ 2500 p.n.e. istniały łaźnie parowe, pływalnie, toalety domowe, ogrzewanie ciepłym powietrzem, kryte kanały ściekowe oraz zsypy na śmieci.

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.