podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Utrudnienia w ruchu drogowym

od 20 maja 2018 r. do 27 września 2019 r.
ul. Kamienna

W związku z realizacją zadania pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Pile" będą prowadzona roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakłada się, że roboty te będą wykonywane w całości metodą wykopu otwartego. W związku z powyższym wystąpi połówkowe zajęcie pasa na długości 1405 mb w w/w rejonie.

od 20 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
ul. Młodych

W podanym okresie czasu będą prowadzone roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul Młodych w Pile (na odcinku 200 mb - od skrzyżowania z ul. Śmiłowską do skrzyżowania z ul. Kaczorską).

Zakłada się, że na tym odcinku roboty będą wykonywane w całości metodą wykopu otwartego. W związku w tym wystąpią miejscowe utrudnienia euchu pojazdów i pieszych.

Aktualności
Czy wiesz, że...?

Określenie „studnia artezyjska” pochodzi od nazwy prowincji Artois we Francji, w której pierwszą taka studnię wykonano w 1126 roku.

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.