podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

15.5.2018

Ekoinnowacje o pilskiej „kranówce”

Na początku kwietnia tego roku w polskiej prasie ukazały się publikacje nawiązujące do wyników szeroko zakrojonej kontroli wód butelkowanych przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Handlową. Wyniki ogólnopolskich badań nie napawają optymizmem.

W związku z tym Zarząd Spółki MWiK postanowił przeprowadzić własne badania porównawcze wód butelkowanych oferowanych przez sklepy oraz wody wodociągowej, zwanej potocznie „kranówką”. Takie działanie doskonale wpisuje się w akcję promocyjną prowadzoną od kilku lat przez pilskie MWiK, której celem jest przekonanie mieszkańców Piły do spożywania wody prosto z kranu. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że pilska kranówka nie odbiega jakością od wód mineralnych dostępnych w sprzedaży. Mało tego, niektóre parametry są znacznie lepsze od wody ze sklepowych półek. Na uwagę zasługuje fakt czystości mikrobiologicznej pilskiej wody wodociągowej czego niestety nie można powiedzieć o wszystkich wodach butelkowanych. 

Przed wpompowaniem wody uzdatnionej w SUW do sieci wodociągowej aplikowana jest minimalna dawka chloru w celu zabezpieczenia wody przed tzw. wtórnym skażeniem mikrobiologicznym wody zanim dotrze ona gąszczem rurociągów do odbiorców. Dawka chloru jest tak niewielka, że nie powoduje odczuwalnej zmiany smaku wody płynącej w pilskich kranach, natomiast zabezpiecza ją przed rozwojem mikroorganizmów przez co najmniej 24 godziny.

Badaniom zostało poddane osiem wód sprzedawanych w sklepach oraz pilska kranówka. Do oceny wytypowano wody butelkowe od wielu lat dostępne w sprzedaży detalicznej. Były to wody mineralne, mineralizowane oraz źródlane z różnych części naszego kraju. W badaniach wykonano analizy parametrów, które umieszczane są na etykietach wód. Wyniki badań kolejny raz potwierdziły to, co Zarząd Spółki MWiK twierdzi od wielu lat. Pilska kranówka jest bardzo dobrej jakości, nie odbiega jakością od wód sprzedawanych w sklepach. Z całą pewnością można ją pić bezpośrednio z kranu.

Pilska woda zawiera w sobie stosunkowo dużo związków wapnia i magnezu oraz bardzo małe ilości amoniaku i azotanów. Szczególnie te ostatnie w większych ilościach pogarszają jakość wody. Wodę możemy nazywać mineralną, gdy zawartość wapnia i magnezu utrzymuje się na poziomie odpowiednio 150 mg/dm3 i 50 mg/dm3. Jednak związki wapnia tak cenne dla organizmu ludzkiego wytrącają się podczas gotowania w postaci białego osadu, który nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Tak dobra jakość pilskiej wody wynika z faktu, że woda pobierana jest ze źródeł głębinowych z poziomów wodonośnych zlokalizowanych kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią terenu. Warstwa wodonośna jest w naturalny sposób zabezpieczona utworami nieprzepuszczalnymi, głównie gliną zwałową i iłami. Ujęcia wody położone są na terenach leśnych, które nie są narażone na działalność człowieka. Taki komfort poboru wód ma coraz mniej aglomeracji miejskich w Polsce. Te, które nie mają dostępu do wód głębinowych zmuszone są do poboru wody z ujęć powierzchniowych. Woda z takich ujęć jest o wiele gorszej jakości niż podziemna a proces jej uzdatniania jest bardzo skomplikowany i kosztowny. Warto wspomnieć, że Piła zaopatrywana jest w wodę z pokładów czwartorzędowych o podwyższonej zawartości związków żelaza i manganu, które są niepożądane. W procesie uzdatniania wody usuwane jest około 99% związków żelaza oraz około 93% związków manganu. Dzięki tak skutecznej redukcji tych związków pilskie zlewy, umywalki i sedesy pozbawione są brązowego nalotu.

 

Wyniki badań wód mineralnych w porównaniu z wodą uzdatnioną SUW MWiK Piła - 2018 rok znajdują się w tabeli poniżej

* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, Poz. 2294)

Tabela wyników badań laboratoryjnych


Aktualności
Czy wiesz, że...?

W Sandomierzu w XVI w. ludzie biedni i żebracy mogli korzystać z wody bezpłatnie w łaźni miejskiej raz na dwa tygodnie.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 22 lipca 2019 r. do 30 października 2019 r.
ul. Świerkowa

od 6 maja 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
ul. Kamienna, ul. Granitowa

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.